Bol i oštećenja zglobova

Ispravljanje deformacije ruku i X i O nogu - korektivna osteotomija

Korektivnim osteotomijama ispravljaju se osovinske deformacije nogu odnosno'' X'' i ''O'' noge te se na taj način uspostavljaju normalni anatomski odnosi u cijelom ekstremitetu. Ispravljanjem deformacije spriječava se pojačano opterećenje i trošenje zgloba samo na jednoj strani (medijalnoj ili lateralnoj ovisno o tipu deformacije) te se na taj način usporava progresija i razvoj artoroze zgloba odnosno prekomjerno trošenje hrskavice koje nastaje na preopterećenoj strani.

Ovakvim zahvatom rasterećuje se i prekida kontinuirano pojačano opterećenje i trošenje zgloba na jednoj strani te se opterećenje jednakomjerno prebacuje na cijelu zglobnu površinu čime se produžava životni vijek samoga zgloba.

Kod „O" koljena radi se osteotomija tibije, a kod „X" koljena osteotomija femura. Mjesto osteotomije fiksira se pločom i vijcima te se ubacuju klinovi kosti koji služe kao potpora ovisno o tehnici koja se koristi.

Pacijent ostaje u bolnici 1-2 dana. Odmah započinje s razgibavanjem koljena te laganim opterećenjem operirane noge hodom s dvije štake u rasterećenju, do prve kontrole za mjesec dana kada se učini i RTG kontrola. Ukoliko kosti sraštavaju prema predviđanju pacijent tada obično odbacuje jednu štaku, te počinje s postupnim opterećenjem operirane noge. Daljnje kontrole su tri, te šest mjeseci nakon operacije.

Osim deformacija nogu puno rjeđe javljaju se i deformacije ruku koje nastaju načešće kao posljedica loše sraslih prijeloma ili krivo izvedenih operativnih zahavata. Takve deformacije također se mogu ispravljati operativnim zahvatima odnosno korektivnim osteotomijama koje su specifične ovisno o tipu i vrsti deformacije na ruci.

Pitajte doktora

Doc. dr. sc.Sandor Rothprim. dr. med.

  • 35 godina iskustva
  • • Stalna edukacija
  • • Stručan liječnički tim
  • • Moderan dijagnostički centar
  • • Potpuno opremljene kirurške sale
  • • Privatne rehabilitacijske sobe