Izjava o privatnosti

Važno

O zaštiti Vaših osobnih podataka koje prosljeđujete putem ove web stranice brine vlasnik iste, Adriatic Health & Care Travel Agency d.o.o. (dalje u tekstu AHCTA) i partnerske firme sa kojima AHCTA ima potpisan Ugovor o poslovnoj suradnji.

O zaštiti Vaših podataka koje ste pružili u Poliklinici Roth, uključujući Vaše zdravstvene podatke i medicinsku dokumentaciju brine osoblje klinike, odnosno osoba zadužena za obradu i pohranu Vaših osobnih podataka.

Za sve osobne podatke koje ste pružili trećoj strani bez prosljeđivanja istih AHCTA-i, odnosno podatke koje niste proslijedili putem web stranice isključivo je odgovorna treća strana u skladu sa svojom Uredbom o zaštiti osobnih podataka, odnosno Izjavi o privatnosti i Uvjetima poslovanja.

Ukoliko imate manje od 16 godina molimo Vas da ne koristite ovu web stranicu bez prisutstva i odobrenja zakonski odgovorne osobe, odnosno roditelja ili skrbnika.

Prihvaćanje uvjeta

Korištenjem web stranice slažete se sa svim navedenim u ovoj Izjavi o privatnosti. Prije korištenja web stranice predlažemo da pažljivo pročitate sve navedeno i propisano ovom Izjavom.

Zaštita i korištenje osobnih podataka

Svi korisnici ove web stranice www.poliklinika-roth.hr čiji identitet možemo utvrditi imaju pravo na zaštitu svojih osobnih podataka u skladu s ovom Uredbom bez obzira na nacionalnost i/ili boravište.

Svi osobni podatci, uključujući podatke o zdravlju isključivo se koriste u svrhu lakše dostupnosti usluga i pružanja potrebnih informacija korisniku o klinici, odnosno usluzi koju pruža kako bi ista bila što kvalitetnija.

Svi osobni podatci koje ste pružili direktno u klinici unose se u sustav pohrane i za iste je odgovorna Poliklinika Roth. Takvim podatcima AHCTA ima pristup u svrhu omogućavanja poslovne suradnje kako je propisano Ugovorom ali ista nije odgovorna za njihovu zaštitu.

AHCTA odgovara isključivo za podatke proslijeđene putem ove web stranice i standardizirane forme. AHCTA nije odgovorna za niti jedan osobni podatak koji prosljeđujete i/ili pružate na bilo koji drugi način bilo kojoj trećoj strani.

Korisnici usluga Poliklinike Roth suglasni su da se njihovi osobni podatci (ime i prezime, datum rođenja, adresa, telefonski broj, e-mail) mogu proslijediti trećoj strani u svrhu korištenja dodatnih usluga u organizaciji klinike (smještaj, prijevoz).

AHCTA, partnerske firme i Poliklinika Roth nisu odgovorni za Vaše osobne podatke koje ste pružili trećim stranama putem web stranice kao ni za osobne podatke koji su otuđeni slučajnim događajima koji nisu u našoj kontroli , nezakonitim ili zlonamjernim radnjama drugih pojedinaca, treće strane a koje ugrožavaju integritet, dostupnost, autentičnost i/ili povjerljivost Vaših osobnih podataka. Iste nisu odgovorne za moguću nanijetu materijalnu i/ili nematerijalnu štetu nastalu iz navedenih razloga, odnosno radnji.

AHCTA i partnerske firme koriste odgovarajuće zaštitne mjere kako bi zaštitila podatke koje šaljete putem web stranice.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Vaši osobni podatci se prikupljaju dobrovoljno, na osnovu Vaše privole putem standardizirane forme na web stranici ili nekim drugim putem a kojim se može utvrditi Vaš identitet.

Vaši podatci se prikupljaju i obrađuju nakon Vaše privole. Privolom se smatra kada korisnik stranice pošalje upit, odnosno popuni formu na web stranici u koju unosi svoje osobne podatke. Time se smatra da je korisnik stranice dobrovoljno pružio svoje podatke, da razumije i slaže se sa svim točkama ove Izjave o privatnosti.

Označavanje polja kvačicom jasan je dobrovoljan pristanak korisnika na pružanje, dostupnost, obradu i prosljeđivanje osobnih podataka u navedene svrhe u skladu s ovom Izjavom.

Osobni podatci korisnika web stranice prikupljeni su putem digitalnih platformi, obrađuju se automatiziranim sredstvima i pohranjuju se u sustav za pohranu podataka. Isti su dostupni trećoj strani, odnosno partnerskoj firmi u svrhu poboljšanja usluga web stranice, marketinga, promocije te istraživačke i/ili statističke svrhe.

Svi Vaši osobni podatci vezani uz zdravlje koje dajete u klinici biti će obrađeni od voditelja obrade podataka. Isti će biti pohranjeni u svrhu pružanja najbolje moguće zdravstvene usluge. Podatci o korisniku uključuju ime i prezime, kontaktne podatke, podatke o povijesti bolesti, terapiji i zahvatima kao i dodatne usluge koje su u organizaciji klinike. Osim navedenog AHCTA i Poliklinika Roth vode evidenciju o svim telefonskim pozivima i e-mailovima u svrhu komunikacije s korisnikom.

Upotreba kolačića (cookies)

Na web stranici omogućili smo opciju prihvaćanja kolačića. Korisnici web stranice koji prihvate kolačiće omogućuju pristup nekim osobnim podatcima kao što su ime i prezime, e-mail, adresa. Prihvaćanjem kolačića računalo pamti sadržaj koji pretražujete i omogućuje korisniku lakšu pretragu i dostupnost željenog sadržaja. Kolačiće možete isključiti u svakom trenutku i ne mogu nanijeti nikakvu štetu Vašem računalu.

Pristup osobnim podatcima i vrijeme pohrane

Korisnici web stranice i usluga Poliklinike Roth u svakom trenutku imaju pravo na pristup svojim osobnim podatcima koji se obrađuju i/ili koji se nalaze u sustavu pohrane podataka uključujući sve informacije o svom zdravstvenom stanju i medicinskoj dokumentaciji.

Osobni podatci koje ste poslali putem web stranice AHCTA i partnerske firme čuvaju u sustavu pohrane podataka najmanje 2 godine u svrhu poboljšanja kvalitete poslovanja i usluga svojim korisnicima.

Osobni podatci koje ste pružili u klinici, uključujući Vaše zdravstvene podatke i podatke koji su pohranjeni tijekom liječenja u Poliklinici Roth biti će sačuvani u sustavu pohrane podataka Poliklinike Roth na neograničeno vrijeme u svrhu sigurnog liječenja i najbolje zdravstvene zaštite pacijenta, odnosno korisnika usluge. Svi podatci koji se ne smatraju bitnim za korisnika usluge biti će izbrisani tijekom periodičnog ispitivanja koje se obavlja u Poliklinici Roth svakih godinu dana.

Svi podatci koje ste pružili putem web stranice pohranjeni su na serverima u zakupu AHCTA-e.

Povlačenje i brisanje osobnih podataka

Korisnici web stranice i usluga Poliklinike Roth u svakom trenutku imaju pravo na brisanje svojih osobnih podataka iz sustava za pohranu podataka AHCTA-e, partnerskih firmi i Poliklinike Roth.

Ukoliko želite da izbrišemo Vaše osobne podatke molimo Vas da pošaljete pismeni zahtjev na službenu mail adresu Poliklinike Roth info@poliklinika-roth.hr. O brisanju Vaših osobnih podataka obavijestiti ćemo Vas pismenim putem na e-mail adresu sa koje ste poslali zahtjev u roku 3 dana od primitka istog.

Povlačenje privole o korištenju, obradi i pohrani Vaših osobnih podataka ne utječe na zakonitost istih radnji prije podnošenja, odnosno primitka Vašeg zahtjeva za brisanje osobnih podataka koji se odnose na Vas.

Izmjene i dopune

AHCTA, partnerske firme i Poliklinika Roth zadržavaju pravo, bez prethodne obavijesti na izmjenu i dopunu ove Izjave o privatnosti.