Blog

31.08.2023.

Iskustvo pacijenta - Srđan Kukić – operacija ramena (artroskopija ramena)

Ovim putem želio bih izraziti zahvalu i zadovoljstvo sa kompletnim tijekom liječenja od strane tima Poliklinike Roth.

30.08.2023.

Zašto liječiti osteoartritis zglobova i oštećenja hrskavice matičnim stanicama – Lipogems?

Liječenje matičnim stanicama Lipogmes je terapijski postupak aplikacije autolognih (vlastitih) matičnih stanica dobivenih iz masnog tkiva u zglob s ciljem regeneracije hrskavice i zaustavljanja degenerativnih promjena zglobova.

30.08.2023.

Artroskopija koljena – minimalno invazivna kirurgija koljena

Operacije koljena najčešći su operativni zahvati koje izvodimo u Poliklinici Roth. One se mogu podijeliti na klasične otvorene operacije i minimalno invazivne odnosno artroskopije.

30.08.2023.

Koje su mogućnosti liječenja oštećenja hrskavice?

Liječenje oštećenja hrskavice predstravlja jedno od najvećih izazova moderne ortopedije. Česte ozljede u mlađoj populaciji te sve starija, ali i dalje aktivna populacija razlog su velikog broja pacijenata koji imaju problematiku i potrebu za liječenjem oštećene hrskavice.