Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Web stranica www.poliklinika-roth.hr (u daljnjem tekstu web stranica) u vlasništvu je Adriatic Health & Care Travel Agency d.o.o. (dalje u tekstu AHCTA), Osječka 78, 51000 Rijeka, Hrvatska, OIB: 25415719036, ID: HR-AB-51-040329297 koja surađuje sa Poliklinikom Roth na temelju sklopljenog Ugovora o poslovnoj suradnji.

Ukoliko se ne slažete sa bilo kojom navedenom odredbom u ovim Uvjetima korištenja molimo Vas da odmah napustite web stranicu i više je ne koristite.

Web stranica služi za pružanje informacija o zdravstvenim uslugama koje pruža Poliklinika Roth, Fiorella la Guardia 14, 51000 Rijeka, Hrvatska. Sve informacije na web stranici isključivo su informativnog karaktera, uključujući informacije o terapiji, zahvatu, rokovima, akcijama i cijenama zdravstvenih usluga. Iste ne služe kao jamstva te ne uvjetuju nikakvu obvezu spram korisnika web stranice.

Sve informacije o uslugama i sve poveznice na web stranici stoje u svrhu pružanja što bolje usluge korisniku.

Poliklinika Roth sve zdravstvene usluge objavljene na web stranici pruža u svoje ime i za svoj račun. AHCTA je samo posrednik između korisnika web stranice i Poliklinike Roth kako je definirano međusobnim Ugovorom o poslovnoj suradnji te AHCTA ne sudjeluje u naplati zdravstvenih i drugih usluga korisniku.

Sva komunikacija između korisnika web stranice i Poliklinike Roth koja se odvija putem telefona i/ili e-maila, uključujući proslijeđene ponude sa planom terapije i cijenama isključivo su informativnog karaktera i temelje se na informacijama koje je korisnik dobrovoljno proslijedio Poliklinici Roth.

Informacije o zdravstvenim uslugama, uključujući komunikaciju između korisnika i Poliklinike Roth telefonom ili e-mailom ne mogu zamijeniti pregled, dijagnozu i/ili zdravstveni savjet liječnika Poliklinike Roth. Točnu dijagnozu i plan terapije možete dobiti u Poliklinici Roth od strane liječnika kada isti ima uvid u točno zdravstveno stanje pacijenta.

Sav sadržaj i dizajn web stranice intelektualno je vlasništvo i ne može se koristiti bez prethodne pismene suglasnosti AHCTA-e.

Web stranica, uključujući Uvijete korištenja podložni su promjenama po vlastitom nahođenju AHCTA-e, bez prethodne usmene i/ili pismene obavijesti.

Odricanje od odgovornosti

Poliklinika Roth, partnerske firme i AHCTA se odriču svake odgovornosti za moguće nastale greške i/ili netočne informacije na web stranici kao i za nedostupnost iste te nije odgovorna za bilo kakvu moguću nastalu materijalnu i/ili nematerijalnu štetu nanesenu korisniku korištenjem web stranice.

Poliklinika Roth i AHCTA nisu odgovorne za poveznice (linkove) trećih strana koje možete posjetiti sa ove web stranice te nije odgovorna za bilo kakvu materijalnu i/ili nematerijalnu moguću nastalu štetu korisniku korištenjem, odnosno pristupanjem istim.