Deformacija stopala

Liječenje zglobova matičnim stanicama - Lipogems

Liječenje matičnim stanicama Lipogems je terapijski postupak aplikacije autolognih matičnih stanica dobivenih iz masnog tkiva u zglob s ciljem regeneracije hrskavice i zaustavljanjem degenerativnih promjena gležnja.

Ovim niskoinvazivnim zahvatom, pod lokalnom ili regionalnom anestezijom, izbjegavamo nastajanje većih ožiljaka i druga oštećenja tkiva koja nastaju primjenom drugih kirurških metoda liječenja, a terapija daje brze rezultate uz izostanak simptoma bolesti. Zahvat je potpuno bezbolan i traje oko 60 minuta, a tretirano je područje potpuno funkcionalno odmah po završetku zahvata te se pacijent uz poštedu momentalno vraća svojim osnovnim životnim aktivnostima.

Poliklinika Roth regionalni je predstavnik i licencirani centar za Lipogems liječenje matičnim stanicama te od 2015. godine jedini u ovoj regiji Republike Hrvatske primjenjuje postupak aplikacije matičnih stanica dobivenih iz masnog tkiva u oštećeni zglob.

Tim postupkom omogućujemo i potičemo regeneraciju hrskavice zglobova te unutarzglobnih ligamentarnih struktura uz zaustavljanje kroničnih degenerativnih promjena s ciljem smanjenja bolova i povećanja pokretljivosti tretiranoga zgloba.

Aplikacija Lipogems matičnih stanica najčešće se koristi u liječenju:

 • artroze koljena (gonartroze)
 • artroze kuka (koksartroze)
 • artroze gležnja
 • artroze ramena
 • kod rekonstrukcije ligamentarnih struktura poradi bržeg zaraštanja
 • liječenja hrskavičnih ozljeda i defekata
 • drugih ozljeda zglobova

Prednosti

Prednosti ovakvog modernog i inovativnog oblika liječenja u odnosu na klasične otvorene kirurške pristupe te ugradnje proteza su brojni, a navodimo neke od najbitnijih:

 • Izbjegavaju se radikalne operativne metode
 • Brzo djelovanje terapije i momentalno poboljšanje simptoma
 • Čuvaju se postojeće zglobne strukture
 • Smanjena mogućnost upale i infekcije
 • Nema dugih perioda oporavka
 • Nema boli te stresa od boravka u bolnici
 • Pacijent odlazi iz bolnice isti dan te vraća uobičajenim životnim aktivnostima
 • Kratko trajanje zahvata
 • Nema otvorenih velikih rana – estetski
 • Za vrijeme jednog zahvata (isti tretman) moguća je aplikacija matičnih stanica u više različitih zglobova

Najbitnija prednost ovakvog tipa terapije jest da ne dolazi do uništavanja i odstranjenja određenih struktura zgloba kao kod ugradnje umjetnog nego pacijent zadržava svoje postojeće stanje te stimulira svoju vlastitu hrskavicu i zglob na cijeljenje i oporavak

DETALJNIJE O LIPOGEMSU

Lipogems sustav razvijen je s ciljem izdvajanja, procesuiranja i ponovne aplikacije lipoaspirata. Drugim riječima, u aseptičnim uvjetima sustavom Lipogems, dobivaju se frakcije vlastitog tkiva (uglavnog masnog) koje između ostaloga sadrže pericite odnosno mezenhimalne matične stanice.

Mezenhimalne matične stanice (MSCs) imaju nekoliko važnih funkcija, među kojima su otpuštanje tzv. trofičkih faktora koji između ostalog sprječavaju staničnu smrt (apoptozu) kao i nastanak ožiljnog tkiva, stimuliraju stvaranje novih krvnih žila te imaju mitogeni učinak za tkivno specifične progenitore što u konačnici može dovesti do popravljanja oštećenog tkiva ili čak potpunog regenerativnog učinka.

Bosetti i suradnici u radu objavljenom u Cell Transplantation 2015., ističu tri moguća načina na koji autologni i biološki aktivni skafold (bioaspirat) koji je proizvod Lipogems-a prilikom intraartikularne aplikacije djeluje:

 • postaje fibrozno tkivo koje osigurava mehaničku potporu u području oštećene hrskavice
 • stimulira proliferaciju hondrocita pacijenta, kao i istodobnu proizvodnju izvanstaničnog matriksa
 • na mjesto ozlijede doprema stanice koje potencijalno mogu imati regenerativnu sposobnost i time popraviti oštećenu hrskavicu.

O važnosti masnog tkiva u regenerativnoj medicini najbolje govori podatak da jedan gram masnog tkiva ima i do 500 puta više pluripotentnih matičnih stanica od koštane srži.

Ljudske adipozne (masne) matične stanice (hASCs) koje se tijekom Lipogems zahvata uzimaju od bolesnika i nakon izdvajanja tzv. “stromalne vaskularne frakcije” ponovno ubrizgavaju u pacijenta imaju potencijal u liječenju različitih kliničkih stanja, najčešće osteoartritisa odnosno degenerativnih promjena na hrskavici velikih zglobova.

O ZAHVATU

Pacijent koji se tretira ovim postupkom u Poliklinici Roth prvo se uz pomoć radioloških snimaka i magnetske rezonance utvrdi stupanj oštećenja hrskavice i njezina debljina te evidentira postojeće stanje zgloba. Daljnjim pregledom se utvrdi dali je pacijent kandidat za ovakav zahvat te koji se pozitivni efekti očekuju.

Zahvat započinje aspiracijom (liposukcijom) masnog tkiva pacijenta iz abdominalnog područja. Nakon toga obrađuje se u potpuno zatvorenom ‘Lipogems’ sustavu, koji omogućuje odvajanju tzv ‘stromalnih vaskularnih frakcija’ čiji su sastavni dio klasteri masnih stanica (adipociti).

Ranija istraživanja su pokazala da adipociti u ovakvom okružju služe kao idealna biološka podloga koja oko sebe sadrži u potpunosti sačuvane mezenhimalne matične stanice i perivaskularne stanice (pericite). Upravo navedene stanice koje u ‘svom prirodnom okružju’ kroz lučenje brojnih ‘trofičkih faktora’ imaju sposobnost protuupalnog djelovanja i moduliranja imunološkog odgovora.

U drugom dijelu zahvata (neposredno, nakon odvajanja ‘stromalne vaskularne frakcije’ koja sadrži masne, perivaskularne (periciti) i mezenhimalne stanice), sadržaj se aplicira u koljeno pacijenata s degenerativnim promjenama hrskavice. Pacijent neposredno nakon aplikacije osjeća kliničko poboljšanje koje je gotovo uvjek primjećeno kod golemog postotka pacijenata.

REZULTATI

Iako je tretman matičnim stanicama Lipogems nova metoda već sada postoje brojne relevantne studije koje objektivno pokazuju da nakon aplikacije Lipogemsa dolazi do poboljšanja svih mjerljivih elemenata funkcije zgloba te nestajanja boli koji su glavni simptomi osteoartritisa. Poboljšanje opsega pokreta utvrđenog tijekom izvođenja “Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score-KOOS” – standardiziranog ortopedskog testa jest s prosječnih 40 prije tretmana na prosječno 95 godinu dana poslije tretmana (max. 100).

Smanjenje i redukcija boli također je signifikantno, ono se u ortopedskim istraživanjima mjeri VAS skalom te Lipogems tretmanom dolazi do poboljšanja s prosječno 6,5 u svim studijama na 1,5-2 (10 max.) godinu dana poslije zahvata.

Lysholm knee test, standardiziran ortopedski test koji se koristi za ocjenu funkcije koljenog zgloba poboljšava se prosječne vrijednosti 45 prije zahvata na 85 godinu dana poslije Lipogems tretmana. Sve dosadašnje objavljene studije nepobitno sugeriraju da Lipogems postupak popravlja simtome i funkciju zgloba te poboljšava stimulaciju regeneracije tkiva zgloba.

O važnosti masnog tkiva u regenerativnoj medicini najbolje govori podatak da jedan gram masnog tkiva ima i do 500 puta više pluripotentnih maticnih stanica od jednoga grama koštane srži. Matične stanice i periciti (Rougetove stanice) dobiveni iz masnog tkiva prema zadnjim spoznajama imaju veliki potencijal u reparaciji hrskavice, regeneraciji kosti, liječenju artritisa, cijeljenju tetiva, a svoju najčešću primjenu u ortopediji nalaze u liječenju degenerativnih promjena velikih zglobova.

Personalizirana medicina u čijem je sklopu i stanična terapija te regenerativna medicina, zadnjih godina doživljava veliki zamah. O važnosti personalizirane medicine upravo govori podatak da je Europska komisija osnovala International Consortium of Personalized Medicine (ICPerMed), a Republika Hrvatska, hrvatski klaster konkurentnosti personalizirane medicine.

Prema dostupnoj literaturi, mezenhimalne matične stanice (MSCs) imaju nekoliko važnih funkcija, među kojima su otpuštanje tzv. trofičkih faktora koji između ostalog sprječavaju staničnu smrt (apoptozu) kao i nastanak ožiljnog tkiva, stimuliraju stvaranje novih krvnih žila te imaju mitogeni učinak za tkivno specifične progenitore što u konačnici može dovesti do popravljanja oštećenog tkva ili čak regenerativnog učinka.

Slične učinke imaju i periciti (PC) koji mogu modulirati imunološki odgovor te imaju multipotentnu sposobnost diferencijacije (slično kao i MSCs), kao i mogućnost moduliranja upalnog odgovora (sprječavanje preagresivnog imunološkog odgovora), ali i bitnu ulogu u vaskulogenezi (razvoju novih krvnih žila tijekom embriogeneze) te angiogenezi (formiranje novih krvnih žila iz već postojećih).

Nedavno objavljeni radovi sugeriraju da MSCs uglavnom nastaju iz perivaskularnih stanica, pericita (PC) (2). Ljudske adipozne (masne) matične stanice (hASCs) koje se tijekom Lipogems zahvata, sukladno načelima “point of care” modelu uzimaju od bolesnika, i nakon izdvajanja tzv. “stromalne vaskularne frakcije” ponovno ubrizgavaju u pacijenta imaju potencijal u liječenju različitih kliničkih stanja. Nekoliko je kompanija koje u svom radu koriste ovaj koncept, a među njima je i Lipogems. O potencijalnom efektu hASCa govori i rad u kojem se ističe mogućnost da hASCs nasađene na 3D skafold u određenim uvjetima diferenciraju u stanice hondrocitne loze.

S druge strane, znanstveno je utvrđeno da u uvjetima metaboličkog, oksidativnog ili mehaničkog stresa, upalnog procesa ili povišenog nivoa glukoze, MSCs koje se nalaze perivaskularno ili u adventiciji krve žile preferencijalno diferenciraju ili u masne stanice (adipocite) ili u hrskavične stanice (hondrocite).

Ovakav postupak aplikacije matičnih stanica se u Poliklinici Roth primjenjuje od 2015. godine, a postupak primjenjuju i drugi svjetski centri poput Institute of Regenerative and Molecular Orthopedics, SAD te Image Medical Spa, Italija.

Lipogems tvrtka ima pokrenutu znanstvenu suradnju s nizom centara uključujući i Case Western Reserve University, SAD-e (prof. dr A. Caplan), Orthopedics and Trauma Division, Azienda-Ospedaliera Universita di Modena, Universita di Modena a Reggio Emilia, Italija (prof.dr. F. Catalani), Centre for regenerative medicine, Edimburgh, University of California, SAD (prof.dr. B. Peault), Division of Cellular Transplantation, Department of Surgery and Diabetes Research Institute, University of Miami, SAD (Dr. C. Ricordi), Laboratory of Molecular Biology and Stem Cell Engineering, Universita di Bologna (prof.dr. C. Ventura) i niz drugih.Recenzije

Jadranka Posilović Recenzija

Jadranka Posilović

Sve pohvale lječničkom timu. Stručni, ljubazni, jednom riječju divni. Operacija prošla ugodno. Moja preporuka svima! Prezadovoljna pacijentica

Martina Fistrić Recenzija

Martina Fistrić

Iskreno, bila sam skeptična oko toga može li više itko pomoći mojim tegobama s koljenom. Bolovi su bili neizdrživi, te sam, tako reći, riskirala sa ovim zahvatom matičnim stanicama, jer mi je to bila zadnja opcija. Na moje ugodno iznenađenje tegobe su se uvelike povukle. Hvala Vam što ste mi vratili nadu da moje koljeno može biti bolje!

Tomislav Čorak Recenzija

Tomislav Čorak, 60

Doktor Roth je jedini liječnik koji mi je predložio terapiju matičnim stanicama za povredu koljena. 7 mjeseci nakon terapije ponovno mogu obavljati sve aktivnosti bez bolova. Preporuka za liječenje matičnim stanicama i za Polikliniku Roth. Hvala na svemu!!!

Ivanka Ćulum Recenzija

Ivanka Ćulum, 67

Terapija matičnim stanicama na koju sam se odlučila u Poliklinici Roth napokon mi je pomogla da prestanu tegobe artroze u koljenu. Bolovi nakon posla, fizičke aktivnosti bili su svakodnevica. Brz oporavak, minimalno rizičan zahvat te stručnost dr. Roth-a razlozi su zašto sam se na tu terapiju odlučila. Angažiranost oko moga liječenja te profesionalnost i educiranost u Poliklinici Roth je na zavidnom nivou!

Nada Mihalek Recenzija

Nada Mihalek, 49

Zahvalna sam doktoru Roth-u i svom osoblju Poliklinike na stručno odrađenom zahvatu, na svim odgovorima i informacijama, na dostupnosti svaki dan u svako doba, na ljubaznosti i susretljivosti te brizi za pacijenta u punom smislu te rijeci. Samo jedan telefonski razgovor je bio dovoljan da se riješim sumnji i strahova a kad vam netko koga ne poznajete na prvu ulije povjerenje...to je to!! Od srca preporučam svima koji ih trebaju.

Ankica Šaravanja Recenzija

Ankica Šaravanja, 54

Poliklinika Roth mi je preporučila liječenje problema sa kukom matičnim stanicama. Nakon šest mjeseci od zahvata osjetim znatan napredak i olakšanje u kretanju. Hvala dr. Roth-u i njegovom timu na uspješno obavljenom liječenju.

Mirjana Inđić Recenzija

Mirjana Inđić

Najljepše hvala dr. Rothu i cijelom osoblju Poliklinike Roth na svoj pristupačnosti i usluzi koju su mi pružili. Nakon operacije, konačno mogu hodati bez bolova!

Janez Petek, 48

Pristup, strpljenje i stručnost doktora Roth-a je pohvalna. Objasnit će sve nepoznanice te će izdvojiti dovoljno vremena da Vam sve bude jasno. Preporuka svima za liječenje ortopedskih tegoba.