Bol i oštećenja tetiva

Ograničenost pokreta

Ograničenost pokreta može se pojaviti kao uzrok raznih stanja i bolesti bilo tetiva, mišića ili zglobova. Djelomične rupture tetiva, razna mikrooštećenja te upale tetiva najčešća su stanja koj uzrokuju jake bolove pri svakom pokretu te stoga djelomično ograničavaju pokret.

Ponekad i potpune rupture tetiva uzrokuju samo djelomično ograničenjne pokreta, a ne potpunu nepokretljivost uda jer drugi mišići kompenziraju i izvode pokret u zglobu, ali u tom slučaju samo do određenog stupnja. Ograničenost pokreta kao posljedica oštećenja tetive načešće se javljaja u ramenu, a zatim gležnju, laktu i koljenu.