Bol i oštećenja tetiva

Bolovi u tetivama pri kretanju

Bolovi koji se javljaju u tetivama pri kretanju se generalno mogu svrstati u ozljede preopterećenja ( "sindromi prenaprezanja") i akutne ozljede. Uzroci akutnih ozljeda su uglavnom trzajni pokreti prilikom skokova, doskoka i općenito svakog drugog naglog ubrzavanja ili zaustavljanja te prilikom naglih promjena pravca kretanja.

Ovako nastale ozljede su istegnuća ili distenzije, ali mogu biti i djelomične rupture. Sindromi prenaprezanja nastaju kod duljeg kontinuiranog opterećenja tetive. Ozljede tetiva najčešće su kod sportskih aktivnosti kao što su nogomet, skijanje, košarka ili rukomet, odnosno kod sportova koji uključuju nagle promjene pravca kretanja, ubrzanja i skokove. Bol koja se pojačava prilikom pokretanja zgloba najizraženiji je simptom, a zahvaćena tetiva je tvrda, koža iznad nje crvena i topla kod jačeg kretanja.