Bol i oštećenja tetiva

Bol u laktu kod pokreta – teniski lakat

Teniski lakat je upala tetiva ekstenzora šake s vanjske (lateralne) strane lakta. Nastaje kao posljedica prenaprezanja te je jedno od najčešćih bolnih stanja lakta. Povezan je sa određenim poslovima i pokretima koji uzrokuju upalu i bol.

Upala polazišta mišića fleksora šake prouzročuje bolove s unutarnje (medijalne) strane lakta, a naziva se i golferski lakat.

Donji dio nadlaktične kosti ima koštane izbočine (epikondile) s vanjske i s unutarnje strane lakta s kojih polaze tetive mišića podlaktice koji savijaju prste i ručni zglob (fleksori) kao i tetive i mišići koji ispružaju prste i ručni zglob (ekstenzori).

Uzrok teniskog lakta je ponavljano mehaničko preopterećenje vanjskog koštanog polazišta mišića, a kod golferskog lakta, zbog ponavljanih snažnih udaraca palicom u lopticu (ponekada i kroz travu ili slične prepreke), unutarnjeg koštanog polazišta mišića. To rezultira manjim ili većim oštećenjem tetiva zahvaćenih mišića, njihovog koštanog polazišta, a u neliječenih i kroničnih bolesnika i oštećenjem okolnog područja.

Bol, koju uzrokuje teniski lakat, se javlja prvenstveno na mjestu gdje se tetive u podlaktici mišića spajaju s koštanim neravninama na vanjskoj strani lakta. Bol se također može širiti u podlakticu i ručni zglob.

Bolest teniski lakat se najčešće javlja u dobi između 30 i 50 godina, a bolešću su zahvaćeni ljudi različitih zanimanja: daktilografi, zidari, postolari, zubari, kirurzi, sportaši, oni koji rade kućanske poslove, koji koriste i podižu različite alate i strojeve, violinisti, gitaristi, pijanisti, oni kojima je vrtlarstvo profesija ili hobi itd. Pokret rotacije podlaktice igra također važnu ulogu u nastanku teniskog ili golferskog lakta.