Bol i oštećenja tetiva

Imobilizacija - aplikacija ortoze ili plastičnoga gipsa

U slučajevima djelomične rupture tetive ili značajnijih tendinitisa bitno je imobilizirati pripadajući zglob kako se tetiva ne bi više opterećivala čime se postiže povoljna situacija za njenu reparaciju odnosno smirivanje upalnog procesa te konačno povratak normalne funkcije pripadajućeg zgloba i ekstremiteta.

Imobilizcija se uglavnom provodi aplikacijom za to namjenjene ortoze koja se može skidati i podešavati po potrebi ili rjeđe plastičnoga gipsa ukoliko se želi provesti striktna imobilizacija.