Bol i oštećenje šake

Sindrom Guyonovog kanala

Sindrom Guyonovog kanala ili sindrom ulnarnog kanala je kompresivna neuropatija ulnarnog (lakatnog) živca. Uzrokovan je oštećenjem distalnog dijela ulnarnog živca u području gdje prolazi kroz uski prolaz na ručnom zglobu zvan Guyonov kanal.

Oštečenje živca može biti uzrokovano kompresijom, upalom, traumom ili vaskularnom insuficijencijom. Najčešći uzrok je ganglionska cista ili ponavljajuće traume.

Svaki dio ulnarnog živca koji prolazi kroz Guyonov kanal predstavlja jednu zonu koja, ukoliko je oštečena, uzrokuje specifične simptome. Sindom Guyonovog kanala se obično dijagnosticira klinički. Znakovi i simptomi mogu biti isključivo motorni, senzorički ili kombinirani, ovisno o zoni koju oštečenje zahvača. Motorni simptomi uključuju slabost ili paralizu mišića šake inerviranih ulnarnim živcem. Uznapredovali slučajevi prikazuju atrofiju hipotenara (uzvisine malog prsta).

Slični simptomi se mogu primjetiti u kompresiji ulnarnog živca u laktu. Za diferencijaciju se koriste testovi snage podlaktice.

Preporučuju se različite radiološke metode za određivanje uzroka oštečenja te određivanju stupnja oštečenja. Zajedno s procjenom težine bolesti odabire se prikladna terapija.