Bol i oštećenje šake

Mallet finger

Čekićasti prst ili mallet finger je ozljeda tetive koja ispravlja krajnji (distalni) zglob prsta šake odnosno to je fleksijska deformacija distalnog interfalangealnog zgloba s nemogućnošću ekstenzije.

Najčešće nastaje udarcem predmeta u vršak prsta. Takav udarac može istegnuti tetivu toliko jako da pukne. Nekada udarac odlomi komad kosti na koji se hvata tetiva, što nazivamo avulzijskom frakturom. U oba slučaja rezultat je da osoba ne može ispružiti vršak prsta.

Prst je često bolan i nateknut. Vrh prsta se može ispraviti pasivno, uz pomoć druge ruke. Preporučena je rengenska snimka za utvrđivanje patologije bolesti. Mora se ustanoviti da li je pukla tetiva ili kost, te da li se kost odvojila od zgloba kako bi se tegoba ispravno liječila.