Bol i deformacija kralježnice

Kirurško liječenje

Kirurško liječenje kralježniceindicirano je u određenim stanjima i bolestim kada su svi drugi oblici liječenja (vježbe, ortoze, elektroterapija, imobilizacija itd.) iscrpljeni ili ne mogu dati željene rezultate.

Nekada je kirurško liječenje jedini način uklanjanja svakodnevnih bolova i tegoba pa se 1-2% tih pacijenata okrenu toj metodi liječenja. Postoje brojne operativne metode u kirurgiji kralježnice koju odabire kirurg u ovisnosti o inicijalnoj bolesti i dogovoru sa pacijentom.

Pitajte doktora

Doc. dr. sc.Sandor Rothprim. dr. med.

  • 35 godina iskustva
  • • Stalna edukacija
  • • Stručan liječnički tim
  • • Moderan dijagnostički centar
  • • Potpuno opremljene kirurške sale
  • • Privatne rehabilitacijske sobe