Bol i deformacija kralježnice

Kirurško liječenje

Kirurško liječenje kralježniceindicirano je u određenim stanjima i bolestim kada su svi drugi oblici liječenja (vježbe, ortoze, elektroterapija, imobilizacija itd.) iscrpljeni ili ne mogu dati željene rezultate.

Nekada je kirurško liječenje jedini način uklanjanja svakodnevnih bolova i tegoba pa se 1-2% tih pacijenata okrenu toj metodi liječenja. Postoje brojne operativne metode u kirurgiji kralježnice koju odabire kirurg u ovisnosti o inicijalnoj bolesti i dogovoru sa pacijentom.