Bol i oštećenje šake

Operacija Depuytrenove kontrakture

Operativno liječenje Depuytrenove kontrakture podrazumijeva uklanjanje ili presijecanje tračaka veziva koje povlači prste prema dlanu. Postoje brojne metode, a odabir ovisi o težini simptoma i drugim zdravstvenim problemima osobe.

Perkutana fasciotomija iglom je minimalno invazivna metoda koja se izvodi u lokalnoj anesteziji. Iglom se kroz kožu probije i prereže tračak veziva koje uzrokuje kontrakturu prsta. Kontrakture se sa vremenom mogu vratiti, ali metoda se može ponavljati. Može se izvoditi na više prstiju pri istom zahvatu te uzrokuje samo minimalno oštećenje okolnog tkiva uz brzi oporavak i povratak svakodnevnim aktivnostima. Zahtijeva minimalnu fizikalnu terapiju nakon zahvata koju pacijent provodi kod kuće prema zadanim vježbama.

Injekcije kolagenaze (enzima) najsuvremeni je način liječenja te može oslabiti kontrakture što dozvoljava doktoru manipulaciju šakom u cilju razbijanja priraslica. Prednosti su slične perkutanoj fasciotomiji iglom, ali ova metoda ne može se primjeniti kod teških oblika kontraktura.

Kirurška intervencija tkiva dlana je opcija kod ljudi s uznapredovalom bolešću i ograničenom funkcijom šake. Operacija pruža dugodjelujuće rješenje za razliku od metode s iglom ili enzimima. Fasciotomija predstavlja jednostavno presijecanje tračka veziva. Fasciektomija je isijecanje površinske fascije zahvaćene promjenama i čvorićima te se smatra zlatnim standardom liječenja Depuytrenove kontrakture i najčešći je oblik liječenja. U nekim slučajevima je potebna i dermofasciektomija što označava isijecanje bolesne fascije zajedno s kožom koja ju prekriva. U rijetkim slučajevima je potrebna amputacija, kada je kontraktura zgloba veća od 90 stupnjeva.

Poliklinika Roth pruža detaljnu evaluaciju funkcije šake nakon čega se predlaže i odabire prikladna metoda liječenja uzevši u obzir težinu bolesti i druga zdravstvena stanja pacijenta.