Bol i oštećenje šake

Minimalno invazivna perkutana operacija Trigger finger-a

U Poliklinici Roth jedini u Republici Hrvatskoj izvodimo minimalno invazivnu perkutanu operaciju Trigger finger-a. Minimalno izvanizvni perkutani pristup najmoderniji je oblik liječenja škljocajućeg prsta.

"Drugi dan poslije minimalno izvazivne perkutane operacije Trigger fingera- vraćena je potpuna funkcija prsta bez operacijske rane i ožiljka!"

Operativno liječenje škljocavog prsta (Trigger finger) indicirano je ukoliko zaostanu tegobe nakon drugih oblika liječenja, koji uglavnom ne daju dobre rezultate, a sastoji se od presijecanja A1 polukružnog ligamenta čime se otvara veći prostor za nesmetani prolazak zadebljane tetive.

U Poliklinici Roth izvodi se inovativni zahvat koji smo predstavili na brojnim domaćim i stranim kongresima, a kojim se uz pomoć samo jedne igle perkutano (jednim ubodom kroz kožu) presjeca navedeni ligament bez otvaranja tkiva i stvaranja operativne rane te se na taj način minimalno invazivnim zahvatom rješavaju sve tegobe i pošteđuje pacijent. Ovakav pristup, koji se svodi na samo jedan ubod igle, osim operativnih ima i estetske te funkcionalne prednosti! Prst istoga trenutka nakon operacije ima punu funkciju uz nestanak svih tegoba i momentalni povratak svakodnevnim aktivnostima!