Bol i oštećenja zglobova

Bolovi u zglobovima pri kretanju

Bolovi u zglobovima jedan su od najčešćih simptoma ortopedskih bolesti te uzrok odlaska pacijenta ortopedu, a najčešće se javljaju prilikom kretanja odnosno pojačanog korištenja i operećenja samoga zgloba.

Bolovi ovisno o uzroku mogu biti različitoga intenziteta i karaktera, a nerijetko se uz njih pojavljuje i blagi otok i crvenilo te ograničena pokretljivost zgloba. Mogu se javljati nakon 1 do 2 sata od početka fizičke aktivnsoti , odmah po početku pokretanja ili pak ujutro prije pokretanja te ovisno o karakteru i intenzitetu važan su znak u postavljanju dijagnoze bolesti ili ozljede koji su uzrok tegoba.